بازدید سفیر کشور ژاپن از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 10-03-1394       عکاس : اكبر صادقي


نظرات بینندگان