بازدید مشاور رسانه ای رئیس جمهور از بخشهای مختلف جزیره کیش ‎

تاریخ :‌ 27-02-1394       عکاس : حسين تهوّري


نظرات بینندگان