نشست خبرنگاران کشورهای ژاپن، چین و ترکیه با معاونت سرمایه گذاری و اقتصادی اروند

تاریخ :‌ 27-02-1394       عکاس : حيدر جعفري


نظرات بینندگان