بازدید وزیر راه کشور هندوستان از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 20-02-1394       عکاس : اكبر صادقي


نظرات بینندگان