بازدید مدیرعامل اروند از شهرک صنعتی توس مشهد و گروه صنایع مقصود

تاریخ :‌ 19-02-1394       عکاس : حيدر جعفري


نظرات بینندگان