بازديد مهندس تركان از نمايشگاه نفت

تاریخ :‌ 18-02-1394       عکاس : ابراهيم مختاري


نظرات بینندگان