کارگاه آموزشی کشوری تئاتر کاغذی با حضور استاد آلن لوکوک از فرانسه و خانم مجد در منطقه آزاد اروند

تاریخ :‌ 15-02-1394       عکاس : حيدر جعفري


نظرات بینندگان