بازديد نمايندگان اتاق هاي بازرگاني كشور هاي حاشيه خزر از منطقه آزاد انزلي

تاریخ :‌ 13-02-1394       عکاس : ابراهيم مختاري


نظرات بینندگان