مسابقه شتر سواري ويژه روز ملي خليج فارس در قشم

تاریخ :‌ 13-02-1394       عکاس : اصغر بشارتي


نظرات بینندگان