بازدید وزیر بهداشت از منطقه آزاد اروند

تاریخ :‌ 15-01-1394       عکاس : حيدر جعفري


نظرات بینندگان