گشایش فاز جدید واحد پروسرو با حضور مشاور رئیس جمهور در کیش

تاریخ :‌ 24-11-1393       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان