بازدید مهندس ترکان از خانه بومیان کیش

تاریخ :‌ 24-11-1393       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان