غبار روبی مزار شهدای گمنام و شهدای شهریور 1320‎

تاریخ :‌ 19-11-1393       عکاس : ابراهيم شباني


نظرات بینندگان