افتتاح طرحهای عمرانی خدماتی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس‎

تاریخ :‌ 19-11-1393       عکاس : اميد قربانده

نظرات بینندگان