مرحله پایانی مسابقات طناب کشی قهرمانی کشور در منطقه آزاد ارس‎

تاریخ :‌ 19-11-1393       عکاس : اميد قربانده

نظرات بینندگان