ديدار تركان با سفير هند

تاریخ :‌ 12-11-1393       عکاس : ابراهيم مختاري


نظرات بینندگان