برداشت اولین محصول گلخانه ای ارس پخش شده از شبکه استانی سهند‎

تاریخ :‌ 11-11-1393       عکاس : اميد قربانده

نظرات بینندگان