بازدید دانشجویان دوره DBA (کسب و کار) سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی از توانمندیهای ارس‎

تاریخ :‌ 11-11-1393       عکاس : ابراهيم شباني


نظرات بینندگان