امضاء تفاهم نامه دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي

تاریخ :‌ 04-11-1393       عکاس : ابراهيم مختاري


نظرات بینندگان