بازدید رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از صنایع مختلف فعال و در حال احداث منطقه آزاد ارس‎

تاریخ :‌ 04-11-1393       عکاس : ابراهيم شباني


نظرات بینندگان