انعقاد قرارداد سرمایه گذاری با سازمان توسعه و نوسازی معادن

تاریخ :‌ 28-10-1393       عکاس : حیدر جعفری


نظرات بینندگان