بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد ارس

تاریخ :‌ 27-10-1393       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان