عملیات اجرایی بزرگترین پروژه تولید مکانیزه قارچ جهان در منطقه آزاد ارس

تاریخ :‌ 13-10-1393       عکاس : .


نظرات بینندگان