جشن نشاط اجتماعی به همراه نمایشگاه صنایع دستی در منطقه آزاد اروند

تاریخ :‌ 20-10-1393       عکاس : حیدر جعفری / محمود فیروزی


نظرات بینندگان