بازدید گروه تجاری افغانستان از منطقه آزاد چابهار‎

تاریخ :‌ 12-10-1393       عکاس : اکبر صادقی


نظرات بینندگان