نشست معاون اول رئیس جمهور با مدیران اجرایی منطقه آزاد اروند

تاریخ :‌ 10-10-1393       عکاس : حیدر جعفری


نظرات بینندگان