بازدید از طرح های عمرانی و صنعتی استان سیستان و بلوچستان

تاریخ :‌ 10-10-1393       عکاس : اکبر صادقی


نظرات بینندگان