بازدید مهندس ترکان از فرودگاه در حال ساخت ماکو

تاریخ :‌ 06-10-1393       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان