تشریح فعالیتهای منطقه آزاد قشم درنشست كارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد

تاریخ :‌ 01-10-1393       عکاس : اصغر بشارتی


نظرات بینندگان