مراسم کلنگزنی پروژه برداشتن دژ خاکی باقیمانده از جنگ تحمیلی در مینوشهر منطقه آزاد اروند

تاریخ :‌ 21-09-1393       عکاس : حیدر جعفری


نظرات بینندگان