بازدید مهندس ترکان و علی شمخانی از منطقه آزاد اروند

تاریخ :‌ 21-09-1393       عکاس : حیدر جعفری


نظرات بینندگان