امضاء تفاهم نامه منطقه آزاد قشم با گروه سرمایه گزاری جایکا

تاریخ :‌ 18-09-1393       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان