رونمایی از سردیس مفاخر گیلان زمین در منطقه آزاد انزلی‎

تاریخ :‌ 95/11/19       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان