بازدید دیپلمات های پنج کشور افغانستان، تاجیکستان، پاكستان، بنگلادش و قزاقستان از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 95/11/17       عکاس : اکبر صادقینظرات بینندگان