آغاز همکاری منطقه آزاد قشم با نومورای ژاپن

تاریخ :‌ 95/11/03       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان