دیدار مهندس ترکان با قائم مقام وزیر خارجه هند

تاریخ :‌ 95/10/18       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان