نشست خبری مدیر عامل منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 95/10/12       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان