18 یادواره شهید غلامشاه ذاکری و شهدای قشم

تاریخ :‌ 95/10/11       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان