حضور مهندس تركان در دومين دوره مسابقات قرآن كريم در منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 95/10/01       عکاس : اکبر صادقینظرات بینندگان