نشست هم اندیشی در تبیین و تدوین،دستورالعمل برای تحقق سرفصل های مصوب در منشور راهبری امور فرهنگی،اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد

تاریخ :‌ 95/09/23       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان