دیدار مهندس ترکان با امام جمعه و سرمایه گذاران منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 95/09/02       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان