تجمع بزرگ عاشوراییان در منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/07/19       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان