نشست نمایندگان مجلس با اکبر ترکان

تاریخ :‌ 95/07/07       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان