نشست اعضاء هیات موسس خانه روابط عمومی ایران با حضور مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد کشور

تاریخ :‌ 95/07/06       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان