تفاهم نامه همكاري مشترك بين دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

تاریخ :‌ 95/06/27       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان