حضور اکبر ترکان در برنامه تلویزیونی " غیر محرمانه " از شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران

تاریخ :‌ 95/06/18       عکاس : حمید زارعینظرات بینندگان