افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در مرکز نمایشگاه ها و همایشهای منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/06/16       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان