حضور اکبر ترکان/ افتتاح پروژه های عمرانی منطقه آزاد قشم 1

تاریخ :‌ 95/06/08       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان