با حضور اکبر ترکان/ بازدید و افتتاح پروژه های عمرانی در منطقه آزاد چابهار 2

تاریخ :‌ 95/06/08       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان