با حضور اکبر ترکان/ بازدید و افتتاح پروژه های عمرانی در منطقه آزاد چابهار 1

تاریخ :‌ 95/06/08       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان